+36 30/208-8777
+ 36 79 / 889 888

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza az Ökofaktor Kft, mint szolgáltató (továbbiakban „Eladó”) által üzemeltetett www.ablakfaktor.hu (továbbiakban: „Honlap”) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). 

Az ÁSZF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: „Megrendelő”) általi használatának feltételeit.

A Honlapon megjelenített termékeket közvetlenül megvásárolni (kosárba tenni) nem lehet, kizárólag ajánlatkérésre van lehetőség.

A Honlap böngészésével és használatával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, Adatkezelési Tájékoztatót és annak minden pontjával egyetért!

Az ajánlatkérést követően az ajánlatban meghatározott feltételek szerint létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, tekintettel arra, hogy a Megrendelő által aláírt megrendelőlap visszaküldése szükséges a megrendeléshez, azokat az Eladó iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. 

Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Honlap használatához, árajánlatra, megrendelésre és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Honlap működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Megrendelő az alább megadott elérhetőségeken tájékozódhat.

1.    Eladó adatai

Cégnév: Ökofaktor Kft.
Székhely, levelezési cím 6500 Baja, Dózsa György út 264.
Személyes átvétel helye: 6500 Baja, Dózsa György út 264.
Telefon: +36 30 / 208-8777
E-mail:
ablakfaktor@gmail.com
Adószám: 13833192-2-03
Cégjegyzék szám: 03-09-114053
Bejegyző bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság
Számlavezető bank neve; Bankszámlaszám: Budapest Bank
10101092-57996600-02000000
Tárhely szolgáltató:   
WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

A termékekre vonatkozó adásvételi szerződés az Eladóval jön létre!2.    A Honlapon folytatott tevékenység


A Honlap célja az Eladó által forgalmazott műanyag, fa és fém nyílászárók, üvegajtók, burkolólapok, csempék, padlólapok, szaniterek, kádak, zuhanykabinok, csaptelepek, fürdőszobabútorok, ragasztás technikai termékek értékesítése. A termékeknél megjelenített képek illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.3.    Felelősség


Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.


Az Eladó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.


A Honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.


Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.


Ha az Megrendelő a Honlap felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Eladó felé. Ha az Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.4.    Szerzői jog


A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Eladó a szerzői jogi feljogosított használója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.


Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.ablakfaktor.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Eladó külön engedélyt ad.


Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Eladó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.5.    Vásárlási feltételek


A Honlap tartalmának minden része bármely Megrendelő számára regisztráció és bejelentkezés nélkül érhető el, regisztrációra a Honlapon nincs lehetőség.


5.1.    Árajánlat kérése, fizetési feltételek


A termékek megrendelésére a Honlapon közvetlenül nincs lehetőség.


A megrendeléshez a Megrendelőnek árajánlatot kell kérnie az Eladótól.


Megrendelő a „Termékeink” menüponton belül találja meg az Eladó termékkínálatát. A Megrendelőt, ha bármely termékre vonatkozóan ajánlatot szeretne kérni, akkor az adott termék oldalán található „Érdekel a termék, ajánlatot kérek” gombra kattintva tudja megkezdeni az ajánlatkérési folyamatot. A megjelenő ajánlatkérési űrlapon a Megrendelőnek meg kell adnia a nevét, email címét, telefonszámát illetőleg, ha kéri a termék beépítését is, akkor az űrlapon lehetőség van ennek jelzésére is. Ez utóbbi esetben az Eladó a beépítésre vonatkozóan is megküldi ajánlatát a Megrendelő részére.


Az Eladó által küldött ajánlat Megrendelő általi elfogadása esetén az Eladó megrendelési lapot állít ki, amit a Megrendelő aláírva köteles az Eladó részére emailben, scannelt formában visszaküldeni vagy személyesen bevinni az üzletbe. A felek között a szerződés a Megrendelőlap Megrendelő általi visszaküldésével jön létre a felek között.


A Megrendelőlaphoz az Eladó mellékeli a termék részletes leírását, illetve egy a megrendelés végösszegének 50 %-áról kiállított előlegbekérő (a továbbiakban: Előlegbekérő) számlát.


A Megrendelő az Előlegbekérőn szereplő összeget köteles az Eladó részére, az Előlegbekérő számla Megrendelőhöz való megérkezésétől számított 5 munkanapon belül átutalással megfizetni. Az átutalt összeg Eladó számláján történő jóváírását követően intézkedik a termék legyártása iránt.


Beépítés kérése


A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy kérje az ajánlat alapján megrendelt termékek beépítését is. A beépítést az Eladóval szerződéses kapcsolatban álló beépítést végző cég (a továbbiakban: Beépítő) végzi, aki, beépítési igény esetén a helyszínen felmérést készít. A felmérés során megállapított adatokat a Beépítő eljuttatja az Eladó részére, aki ezen adatok alapján elkészíti a beépítésre vonatkozó véglegesített ajánlatát. Ez esetben is a Megrendelő aláírva köteles az Eladó részére emailben visszaküldeni a Megrendelő lapot, hiszen a beépítésre vonatkozó szerződés a felek között ez esetben jön létre.


Beépítés kizárólag a nyílászárókra és azoknak kiegészítő szerkezeteire vonatkozóan kérhető. Burkolóanyag, csaptelep, kádak, zuhanykabinok stb. esetében nem kérhető.


A megrendelés teljes végösszegét a Megrendelő kétféleképpen tudja kiegyenlíteni:


1. Átutalással:


A Előlegbekérőn szereplő összeg Eladó számláján történő jóváírást követően az Eladó intézkedik a termék legyártásáról. A fennmaradó összeget az Eladó a legyártást követően megküldi a Megrendelő részére, akinek a számla megérkezésétől számított 5 munkanapon belül átutalással meg kell fizetnie a fennmaradó összeget. Ha a megrendelés teljes összege megfizetésre került, az Eladó megkezdi a megrendelés kiszállítását. A megrendelés kiszállítására mindaddig nem kerül sor, amíg a teljes összeg az Eladó számláján jóváírásra nem kerül.


Beépítési igény esetén is a termék teljes összegét előre átutalással szükséges megfizetni, míg a beépítés költségét a Megrendelő fizetheti akár előre átutalással a beépítést megelőzően, akár készpénzben a helyszínen a beépítést követően közvetlenül a Beépítő részére. Ha a Megrendelő azt a lehetőséget választotta, hogy a helyszínen készpénzben fizeti a terméket, úgy azt a beépítés megkezdését megelőzően köteles teljesíteni a Beépítő részére.


2. Személyesen az üzlethelyigében


Ez esetben a Megrendelőnek be kell fáradnia az Eladó 1. pontban feltüntetett címére és ott készpénzben vagy bankkártyával tudja megrendelésének végösszegét kiegyenlíteni.


3. Megrendelés érvényessége:


Aktív megrendelésnek csak az tekinthető, ha a megrendelő és az Eladó által aláírásra került a megrendelőlap, illetve az előleg megfizetése már megtörtént. A megrendelés szóbeli módosítására nincs lehetőség. Ha az mégis szükségessé válik, akkor csak a módosított megrendelőlap aláírásával fogadható el. A megrendelés módosítása a szállítási határidő kitolódását vonhatja maga után. Utólagos módosítás esetén, ha a módosítandó termék oly mértékű módosítással jár, ami egy teljesen új termék legyártását vonja maga után, valamint, ha a módosítandó termék a gyártási folyamatnak olyan stádiumában áll, hogy az a kívánt mértékben már nem módosítható, a megrendelő vállalja az eredeti termék teljes árának megfizetését is az Eladó részére.


5.2.    Adatbeviteli hibák javítása, megrendelés módosítása, törlése


A Megrendelő a rendelés bármely szakaszában és az ajánlatkérés Eladó részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására az ajánlatkérési űrlapon megadott adatok módosításával.


Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz paraméterek, , rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).


Ajánlatkérés esetén, kiegészítést, módosítást bármikor kérhet, az ajánlat kérés elküldését követően is.


Árajánlat visszaigazolása


Az árajánlatkérésre az Eladó megküldi árajánlatát, melyet a Megrendelő által közölt adatok és tételek alapján készít el. Amennyiben a Megrendelő a termékek beépítési igényét is benyújtja az Eladó felé, úgy az Eladó jogosult a helyszíni felmérést követően egy módosított ajánlatot készíteni ha eltérés mutatkozó a Megrendelő által közölt és a valós adatok között. Abban az esetben ha a nyílászárók méreteit és azok működést befolyásoló műszaki paramétereit a Megrendelő biztosítja, úgy az Eladó nem tartozik felelősséggel a megadott méretek helyességéért, valamint a későbbi beépítésre és használatra kiható nem megfelelő szerkezetkialakításokért. A megrendelő részéről való műszaki félreértésből adódó hibákért az Eladó felelősséget nem vállal.


A termékek megrendelése ugyan elektronikus levelezés útján jön létre, azonban tekintettel arra, hogy a megrendelés csak az árajánlat elfogadását követően kiállított és a Megrendelő által aláírt, visszaküldött vagy személyesen az Eladónak történő átadással valósul meg, így nem minősül elektronikus úton megkötött szerződésnek.6.    Termékek vételára 


Az ajánlatban feltüntetett árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, melyek az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. Ajánlatkérés esetén az ajánlatban a termék árán kívül a szállítási költség, illetve a beépítés költsége is feltüntetésre kerül amennyiben a Megrendelő jelezte szállítási vagy beépítési igényét. Ha a beépítés kérése esetén helyszíni felmérés szükséges, úgy az arra vonatkozó árajánlat a felmérés követően kerül elkészítésre. A fizetendő végösszeg a Megrendelő részére küldött Megrendelőlap a termék vételárát minden esetben tartalmazza. A beépítés költsége felmérés esetén egy további árajánlat tartalmazza.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.


Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, az Eladó, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.


6.1.    Fizetési feltételek   


Árajánlat kérése esetén a fizetésre vonatkozó információk a 5.1. pontban feltüntetett feltételek szerint lehetséges.

 

6.2.    Szállítási feltételek    


A megrendelés házhozszállításának díja ingyenes, amennyiben a megvásárolt termék beépítését is kéri a Megrendelő. A kiszállítást az Eladó saját fuvareszközzel végzi.


A kiszállítás költsége a megrendelt termékek súlyától valamint méretétől függ melynek pontos összegét az Eladó a megrendelést megelőző árajánlatban rögzít.


A megrendelés kiszállításának  határideje  a termék legyártásától függ, melyről az Eladó a Megrendelőt tájékoztatja. A szállítás és a beépítés ideje eltérhet egymástól, ebben az esetben a beépítés pontos idejét a Megrendelő és az Eladó egyezteti.


Az Eladó késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni.


A Megrendelő elismeri az Eladó előteljesítési jogát.


6.2.1.    Személyes átvétel


Telefonon vagy e-mailben történő előzetes egyeztetést követően a megvásárolt terméket az Eladó üzlethelyiségében is átveheti a Megrendelő. Személyes átvétel esetén az Eladó szállítási díjat nem számít fel. A termék elszállításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia.


6.3.    Számla


A termékről kiállított számla a termék kézbesítése esetén a termékkel egy időben kerül kézbesítésre.


6.4.    Kellékszavatosság


Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.


Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.


Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.


Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.


Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.


Megrendelő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.


A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.


6.5.    Termékszavatosság


A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.


Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.


Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.


Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.


A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.7.    Jótállás


Eladó nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.


Az Eladó mindazon termék mellett, amelyre garanciát biztosít, a termék mellett feltüntetni a jótállás (garancia) idejét.


Az Eladó a termékhez használati-kezelési utasítást ad, amelynek előírásait mindenképpen be kell tartani. A nyílászárók rendeltetésszerű használat megismertetése a szerkezet Beépítőjének a feladata!


Eladó kötelezettsége nem terjed ki azon károkra, melyek nem az általa szállított árukban keletkeztek.


7.1.    Szavatossági, jótállási igények érvényesítése


Szavatossági, jótállási igényeit a Megrendelő az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken jelentheti be:8.    JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


8.1.    Panaszügyintézés helye, ideje, módja


A Megrendelő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.


Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.


Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.


Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.


Minden egyéb esetben az Eladó az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.


Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.


A panasz elutasítása esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.


8.2.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben az Eladó és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:


- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,


- Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU


Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.


Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.


Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.


- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése


Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Eladó székhelye szerint illetékes Testület:

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf.228

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu


Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


- Bírósági eljárás kezdeményezése.9.    AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA


Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.10.    AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYES RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE


Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az az Eladó és a Megrendelő eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. 03.30.


Az Általános szerződési feltételek erre a linkre kattintva tölthető le PDF formátumban.

Vissza
Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!